Voordat je een reis boekt bij Maximaal Reizen is het belangrijk dat je eerst goed de boekingsvoorwaarden door leest. Op alle overeenkomsten van Maximaal Reizen zijn de ANVR boekingsvoorwaarden en de SGR-regeling van toepassing van Reisburo Apollo in Wormer. Als je er prijs op stelt deze voorwaarden te ontvangen, stuur dan even een mail naar max@maximaalreizen.nl.

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Maximaal Reizen is via Reisburo Apollo aangesloten bij de ANVR onder nummer 3938.  De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en de informatie daarover. De reizen op de zoek & boek pagina van deze website worden aangeboden onder het beding dat de  ANVR-consumentenvoorwaarden van toepassing zijn op alle reizen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.

Ga naar https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier op Maximaal Reizen dien je aan te vinken dat je kennis hebt genomen van de ANVR Boekingsvoorwaarden en overige informatie en daarmee akkoord gaat.

Naast de boekingsvoorwaarden van de ANVR hebben sommige reisorganisaties ook nog hun eigen reisvoorwaarden Bekijk de reisvoorwaarden van de verschillende organisatoren:

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Maximaal Reizen  (KvK 85462691) is aangesloten bij SGR via Reisburo Apollo in Wormer (deelnemersnummer 2402). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Garantiefonds Reisgelden.

Calamiteitenfonds

Maximaal Reizen is ook aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen via Reisburo Apollo in Wormer. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat je als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) jouw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij jou vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Kijk voor meer informatie op de website van het calamiteitenfonds.